Pont Major, 21 - 17007 Girona

972 207 279

CAP A UNA ESCOLA AMB MÉS CONSCIÈNCIA MEDIOAMBIENTAL

CAP A UNA ESCOLA AMB MÉS CONSCIÈNCIA MEDIOAMBIENTAL

Ja fa varis anys que FEDAC Pont Major és escola verda, però aquest significat ha anat canviant a mesura que el nostre entorn també va variant. Els reptes de fa 20 anys no són els mateixos que els actuals i, per tant, cal anar repensant, modificant o incorporant noves accions perquè l’alumnat esdevingui persones amb consciència mediambiental.

Les problemàtiques

És sabut que el consum excessiu de productes i la falta de cura cap a aquests fa que es generin grans quantitats de residus que, després, no se’n fa una bona gestió. La sequera també és una problemàtica molt actual i sembla que les persones adultes no sempre en som conscients i encara ens cal prendre mesures per no malgastar-ne. El canvi de temperatura, el fet de tenir més mesos amb calor i lligat amb el preu elevat de l’energia, fa que repensem com fer de l’escola un edifici més sostenible. L’excés d’ús del vehicle privat per desplaçar-se també és una problemàtica que costa de trencar. 

Els Verdets com a fil conductor

Aquest segon trimestre, el projecte de Cicle Inicial ha estat el d’intentar reconèixer com gestionen els residus a escala personal i a escala d’escola i buscar alternatives per tal d’esdevenir una escola verda amb consciència mediambiental. Així doncs, aprofitant la figura d’en Verdet com a mascota de l’escola, els infants han creat 6 Verdets nous els quals volen aportar accions senzilles per a dur a terme a l’escola i així canviar mal hàbits.

En aquests moments, ja tenim instaurats en Verdet Comptagotes, el qual ens recorda que hem de vigilar a l’hora d’utilitzar l’aigua de les aixetes. També tenim en Verdet Apagallums, el qual ens recorda que no cal obrir els llums si amb la llum solar ja en fem prou o, en cas de necessitar-los tenir encesos, els hem de tancar quan sortim d’una aula. També tenim en Verdet Aprofitapaper, el qual ens recorda que per a fer esbossos o proves de textos escrits, podem fer servir primer fulls que estiguin aprofitats per un costat, però per l’altre no i així no malgastar paper nou. També tenim en Verdet Transportista, el qual ens recorda que podem venir a l’escola a peu, amb bicicleta, amb patinet, autobús o cotxe compartit. També tenim en Verdet Forafred, el qual ens recorda que cal tancar les portes d’accés de l’escola per tal que l’escalfor durant els dies d’hivern no s’escalfi i que podem jugar amb els tendals per tal d’aconseguir el clima òptim per a treballar a les aules. Finalment, tenim en Verdet Compataps, el qual ens recorda que a l’escola fem recollida de taps d’ampolles.

Petites accions per a grans canvis

Els alumnes de Cicle inicial han estat duent a terme accions relacionades amb els Verdets creats i lligades, també, a les 5 R (reduir, reutilitzar, reciclar, reparar i reflexionar). A tall d’exemple, han col·locat brides a les aixetes per tal de reduir la quantitat d’aigua que surt quan premen el polsador; fan ús de material reciclat per a fer creacions artístiques; han reutilitzat samarretes que no feien servir i les han convertit en coixins; tanmateix, han reparat espais de les aules i materials per tal de no comprar-ne de nous. Pel que fa a escola, hem aconseguit que l’Ajuntament de Girona ens proporcionés aparcaments de bicicletes, els quals han estat instal·lats al pati. A més, participem en la recollida de material acadèmic, com retoladors, iniciativa de l’Associació Naturalistes de Girona. Totes aquestes accions, i d’altres, han estat conduïdes per tal de crear un impacte real als infants i poder reflexionar de tot allò que fem durant el dia a dia i com petites accions poden millorar el nostre entorn.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website