Pont Major, 21 - 17007 Girona

972 207 279

Educació primària

Educació primària (P1, P2, P3, P4, P5 i P6)

Durant l’etapa d’educació primària, pretenem que els alumnes assoleixin les competències bàsiques que els permetin aplicar allò après a la vida real. Un tret diferenciador de FEDAC Pont Major és el nostre treball per potenciar el lideratge personal de cada alumne, al mateix temps que l’ajudem a descobrir els seus talents.

També eduquem perquè els infants esdevinguin competents globalment mitjançant l’aprenentatge vivencial i manipulatiu. Alhora, potenciem el treball per projectes, que, a més de permetre el desenvolupament dels talents personals dels nens i les nenes, afavoreix l’intercanvi de coneixements i la cooperació entre companys.

Projectes de l’etapa

Treball per projectes

 

Partim de la iniciativa i del lideratge dels alumnes per treballar els continguts de coneixement del medi a través de projectes trimestrals. L’alumnat s’organitza en diferents agrupacions per aprendre col·laborativament a través de l’observació, la recerca i l’experimentació.

Els projectes s’enriqueixen amb sortides i culminen amb un producte final que recull tots els aprenentatges assolits al llarg del trimestre. El treball per projectes és molt motivador i permet que els alumnes puguin explotar el seu potencial mentre col·laboren amb els companys/es de classe.

Escacs

Els escacs hi són presents des de l’etapa d’Infantil fins a l’últim curs de la primària. L’utilitzem com a recurs educatiu pels seus múltiples beneficis en l’aprenentatge i el desenvolupament dels infants. Així, els escacs afavoreixen el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament lògic matemàtic ii també permeten treballar habilitats lingüístiques i hàbits de conducta. Al voltant dels 6 anys és l’edat idònia perquè els nens i les nenes s’iniciïn en la seqüència observo-penso-jugo dels escacs i que poden fer extensiva en molts altres àmbits de la vida.

Projecte TÀCtil: robòtica i eines de Google

L'escola vol donar resposta a les necessitats del món d'avui i vol preparar als ciutadans del futur per tal que s'adaptin als canvis que viu la societat. D'aquesta manera afavorim la competència digital de l'alumnat promovent un ús segur, saludable i responsable de les tecnologies digitals (Internet Segura). Continuant l'aprenentatge fet a l'Etapa d'Infantil de les eines digitals en un entorn virtual Google, l'alumnat esdevé competent en l'ús de dispositius Chromebook (on cada alumne disposa d’un ordinador personal 1x1) i iPad. A més a més, es treballa el pensament computacional i llenguatge de programació a través de VEX IQ, LEGO Education WeDO 2.0, Scratch, Code.org i Bee-boots.

 Espais de lectura

Durant la jornada escolar destinem diverses estones a treballar la lectura, per tal de crear i potenciar l’hàbit lector. Cada dia es destina mitja hora de lectura, la qual pot ser treballada de diferents maneres: individual, grupal, en veu alta… 

A més, sovint es fa una visita a la biblioteca per tal que els alumnes puguin veure diferents estils literaris i, d’aquesta manera, puguin agafar el gust per la lectura, tot trobant el seu estil preferit. D’altra banda, també s’aprofita aquest espai per cercar llibres que es puguin vincular amb els projectes i temes que es tracten a l’escola.

A l’escola disposem d’un espai anomenat BAM en el qual els alumnes poden trobar diferents propostes de lectura i llegir-les en un espai que promou la calma i els convida a llegir individualment o en petit grup.

Espais de matemàtiques i llengües

El treball mitjançant els espais d’aprenentatge consisteix, bàsicament, en una manera diferent d’organitzar els alumnes, l’espai i els materials per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest espai el nen és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge. Per això, es faciliten uns materials que permeten un treball autònom, ja sigui en grup, en parelles o individualment.

A primària tenim 2 hores setmanals d’espais de llengües, i 1 hora setmanal d’espais de matemàtiques a cicle inicial i mitjà.

Metodologia CLIL, Auxiliar de conversa i Arts&Crafts

Vivim la cultura anglesa en el dia a dia de la nostra escola per mitjà d’activitats i dinàmiques d’aula, jocs que potencien l’expressió oral i la interacció diària amb una auxiliar de conversa nativa. 

Potenciem la immersió lingüística i l’ús de la llengua anglesa a l’aula en les diferents sessions, projectes i activitats que contribueixen en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament. 

La metodologia CLIL/AICLE permet treballar i descobrir les arts plàstiques fent ús de l’anglès com a llengua vehicular. Això permet conèixer i adquirir nou vocabulari alhora que els alumnes desenvolupen el procés creatiu.

CANTEM

A l’escola tots els alumnes canten. Ho fan a les sessions de música, als bon dies, a les festivitats i a moltes de les rutines d’infantil. A més, a P2 i a P4, es realitzen dues cantates: La CLika i el Cantània

En aquestes propostes, treballem i desenvolupem diferents aspectes vinculats al cant i a la tècnica vocal com la respiració, l’afinació o l’articulació dels sons. Per altra banda, el seu repertori fomenta valors com l’amistat, el companyerisme o l’autoconeixement.

L’experiència final de les dues cantates és un concert en què escoles de diferents llocs de Catalunya es troben i gaudeixen d’una jornada musical compartida conjuntament amb les seves famílies.

Activitats complementàries

Com a escola concertada, a FEDAC Pont Major impartim cada dia una hora addicional de treball educatiu dins l’horari escolar. Es tracta de l’anomenada sisena hora, que a l’etapa d’educació primària dediquem a les activitats complementàries següents:

  • Lideratges: LeaderInMe – LEM
  • Interioritat: TUtopia/Emmaús
  • Escacs
  • artTIC
  • Oratòria

Consulta'n els detalls al pdf adjunt

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website