Pont Major, 21 - 17007 Girona

972 207 279

Projectes de FEDAC Pont Major

Projectes de l'escola FEDAC-Pont Major:

A més de dur a terme els projectes diferenciadors vinculats al pla d’innovació pedagògica #avuixdemà, a FEDAC Pont Major també participem en una sèrie de projectes d’escola.

Treball per espais d'aprenentatge (educació infantil)                 

Dissenyem espais que fomenten l’autonomia dels nens i les nenes, perquè siguin protagonistes actius del seu procés d’aprenentatge. Els espais d’aprenentatge ens permeten oferir, a partir de la integració de continguts de diferents àrees, un aprenentatge vivencial i autèntic, en què l’alumne esdevé el veritable protagonista.

Treball per projectes

Desenvolupem continguts, estratègies i competències a través de la implicació dels alumnes en projectes que pertanyen a diferents àmbits i àrees curriculars.

El treball per projectes ens permet abordar els quatre pilars de l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser.

Treball per espais multinivells
Oferim als alumnes una programació oberta i flexible, amb múltiples opcions de treball i aprenentatge. El treball per espais multinivells és una aproximació a la planificació que assumeix la individualització, la flexibilitat i la inclusió de l’alumnat, sense distinció del seu nivell personal o de les seves habilitats.
Art and Crafts en anglès

Impartim l’àrea de plàstica (Art and Crafts) en anglès, de manera que aquesta llengua es converteix en idioma vehicular i d’immersió a l’aula mitjançant la metodologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres).

Apadrinaments

L'apadrinament a l'escola s'empra com a mitjà d'un aprenentatge bidireccional entre el que apadrina i l'infant apadrinat, fent èmfasi en un aprenetatge en concret: lectura, música... Durant el curs, a l'escola ens organitzem de manera que tots les grups de l'escola siguin apadrinats o apadrinin. És un treball que estimula l'ajuda, l'empatia, l'escola activa i la motivació davant l'activitat pel fet de col·laborar entre iguals. 

S'han portat a terme apadrinaments: lectors, tecnològics, musicals, del bon dia, relaxació, etc.

Contacta amb nosaltres

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de la fundació.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website